Wat is een paddock paradise?


 

De bedoeling van een paddock paradise, dat je de paarden meer laat bewegen. Dat doe je door de paarden te leiden, bijvoorbeeld door een pad rondom je perceel te maken, dat word in het Engels track genoemd. Op dat pad maar je allerlei onderdelen die ze willen bezoeken per dag. Zoals de waterbak, eetplaatsen, schuilstal, heuvels, bomen, schuurpaal enzovoort.. Door dit op verschillende plekken op het pad neer te zetten, gaan de paarden aanzienlijk meer lopen en motiveer je hun natuurlijke behoeftes.

 

Het gaat niet om de grote van je perceel, want het is juist super handig te maken als je weinig ruimte hebt. Zoals ik bijvoorbeeld in Appelscha heb gedaan! Hoe minder ruimte je hebt, hoe slimmer je het in moet delen. Door een paddock paradise te maken  stimuleer je hun beweging, wat de paarden op dezelfde ruimte zonder paden minder doen. De weides in Nederland zijn vaak ingezaaid met eiwitrijk gras en krijgen over het algemeen te weinig rust en teveel mest. Waardoor veel paarden te dik zijn, insuline resistent of zelfs hoefbevangen. Een combinatie van strookbegrazing en paden zorgen ervoor dat je je paard een stuk gezonder kan houden. 

 

De track is het pad om of door je perceel heen, die de basis is van je paddock paradise. Hoe jij de track indeelt, inclusief jouwn onderdelen en verschillende verhardingen motiveren jouwn paard om te gaan bewegen! 

 

De breedtes van de paden zijn compleet afhankelijk van hoeveel ruimte er is en hoeveel ruimte jouwn paarden nodig hebben om elkaar te passeren. In Appelscha heb ik 4 meter gedaan, mijn paarden hebben een flinke persoonlijke ruimte nodig met het passeren door de rangverschillen. Maar er zijn ook genoeg kuddes waar je prima 2,5 meter aan kunt houden. Vaak word geadviseerd tussen de 3 en 4,5 meter breed. Een te smal pad kan problemen opleverendoordat de paarden te weinig passerruimte kunnen hebben en als het pad te groot word, kan het bewegende effect weg gaan. 


 

Als je zelf een track uit wilt zetten kun je het beste beginnen met een tekening van je perceel te maken, door bijvoorbeeld een printscreen uit te printen van Google Maps. Daar kun je dan de track op uit zetten, als je daar over nagedacht hebt kun het op je weiland uit gaan zetten door middels van prikpalen en draad. Laat dit eerst een poosje staan zodat je kunt zien op het werkt, het voordeel van de prikpalen is dat je het weer kunt verplaatsen als je erachter komt dat het te groot, smal of onhandig is. 

 

Na het plaatsen van de afrastering langs de track, zullen de paarden waarschijnlijk vrij snel al het gras hebben opgegeten en na tijd word het gras zelfs weg gelopen en hou je kale grond over. Dit kan in de natte seizoenen erg blubberig worden, daardoor zou je de op de paden een laag zand aan kunnen brengen. Of stukken verharden met puin, stenen of speciale grastegels. 

 

De weide is een zeer belangrijk onderdeel van een paddockparadijs. Het zorgt voor het belangrijkste voedsel van het paard, gras. De weide in een paddockparadijs wordt meestal niet permanent als graasweide gebruikt. Juist omdat het paddockparadijs het paard zulke uitstekende bewegingsmogelijkheden biedt en de weide daar dus niet meer per se in hoeft te voorzien, kan het grasland naar behoefte gebruikt worden als graasweide of hooiweide of een combinatie daarvan. Als er paarden in je paddockparadise lopen die hoefbevangenheid hebben gehad, zal het zelfs vaak zo zijn dat zij alleen het hooi uit deze weide eten maar er nooit zelf in grazen i.v.m. het te grote risico op een weer hoefbevangen te worden. Ook paarden met aanleg voor zomereczeem hebben doorgaans aanmerkelijk minder last van hun kwaal als zij geen  vers gras te eten krijgen. 


  

Door een weidemengsel samen te stellen met rassen met verschillende groeipieken ontstaat een constante grasproductie gedurende het jaar. Strookbegrazing is een methode van beweiding waarbij de paardenhouder zoveel mogelijk controle heeft over de hoeveelheid gras die de paarden op eten. Het spijsverteringsstelsel van paarden is ingesteld op het voortdurend verwerken van kleine beetjes voedsel. Paarden worden echter al gauw te vet als ze in een gemiddelde Nederlandse wei de hele dag door gras kunnen eten. Een manier van beweiden die de hoeveelheid gras beperkt is dus geen overbodige luxe.

 

Voor het toepassen van strookbegrazing wordt in de wei een mobiele afrastering geplaatst die steeds een stukje verder wordt geschoven, om de paarden een afgemeten stukje gras aan te bieden. De afstand en hoe vaak de afrastering wordt opgeschoven is afhankelijk van de lengte het perceel, het aantal paarden en de lengte en voedzaamheid van het gras.

 

Als je in de afrastering langs het pad van het paddockparadijs meerdere ingangen naar de wei maakt, is het paddockparadijs zeer goed te combineren met strookbegrazing. Bij het geleidelijk opschuiven van de strookbegrazingsafrastering kan dan steeds weer een volgende ingang worden opengezet zodat de paarden naar keuze in of buiten de wei kunnen zijn.

Er is niets natuurlijkers voor een paard dan te drinken uit een waterpoel. Waarbij de hoeven van het paard ook nog eens van vocht worden voorzien. Ook vinden paarden het heerlijk om met warm weer in de poel te gaan badderen en daarna in het zand of zelfs in de modder te rollen

.

 

Om aan deze behoeften van het paard tegemoet te komen kunnen we ook in ons paddockparadijs een natuurlijke poel aanleggen. Het zal van de bereikbaarheid van het grondwater afhangen of je dit kunt doen door eenvoudig te graven tot je dat grondwater tegenkomt.

 

Het water in een ondiepe poel moet in beweging 


blijven, zodat er geen ziektes of algen inkomen doormiddel van natuurlijke doorstroming van een sloot of een gemaakte waterval. Ook waterplanten zorgen voor voldoende zuurstof in het water.

 

Breng de verharding aan op strategische plekken, waarvan je weet dat de paarden er veel gebruik van maken. Hierbij kun je denken aan gedeeltes rondom voer- en watervoorzieningen, of juist delen van de verbindingsroutes tussen voer en water. Je zou dan beton, klinker, stoeptegels, graskeien, paddockroosters, grind of gebroken puin kunnen gebruiken. 

Omdat sommige paarden vreselijk kunnen schuren aan bomen, houten palen en borstels. En zich tot bloedens aan toe kapot maken, kwam ik via via bij deze palen waaraan hij zich naar hartenlust kan schuren zonder er open wonden van te krijgen. 

 

Het zijn twee verkeersbordpalen. De palen zijn helemaal van glad metaal, met halverwege nog een overgang van dik naar dun; die rand voegt zelfs nog wat extra schuurplezier toe.

 

Met bomen en struiken in je paddockparadijs kun je het meer een natuurlijke uitstraling geven. Bovendien hebben ze voor paarden een belangrijke functie als bescherming tegen weersinvloeden. Zeker als je geen mogelijkheid hebt om een schuilstal te bouwen zijn bomen en struiken onmisbaar voor de nodige beschutting. 


Van sommige bomen kun je de takken aan paarden voeren. Takken met schors en blad behoren tot de natuurlijke voeding van het paard. Er zitten veel nuttige stoffen in en ze zijn zeer structuurrijk omdat ze veel cellulose bevatten. Vooral wilgentakken zijn bij paarden zeer geliefd, dus het komt goed uit dat de meeste wilgen regelmatig geknot worden. Maar ook takken van o.a. berk, linde, beuk, walnoot, hazelnoot en kastanje zijn geschikt als voedingsbron. 

Nadat de paardenweide eenmaal tot volle ontwikkeling is gekomen, wordt er liefst zo spaarzaam mogelijk bemest. Royale bemesting met kunstmest en het gebruikelijke injecteren van drijfmest zijn voor een paardenweide veel te veel van het goede. Indien bepaalde tekorten in de bodem aangevuld moeten worden is het raadzaam een bodemonderzoek uit te laten voeren om zeer gericht met de juiste stoffen te kunnen bemesten. Als de bodem neigt naar een te hoge zuurgraad zullen regelmatige kalktoevoegingen noodzakelijk zijn om de grond minder zuur te maken.


Voor bemesting met dierlijke mest verdient gecomposteerde vaste stalmest verreweg de voorkeur boven kunstmest of drijfmest. Vaste paardenmest vormt uitstekende compost indien deze minstens een jaar heeft gelegen voor hij wordt uitgereden. De in de mest aanwezige wormeieren zullen bovendien door dit composteren gedood worden. Vermenging met stro of hooiresten zal het composteringsproces nog verbeteren. Houtkrullen daarentegen blijken de compostering juist te bemoeilijken. Ook groenteafval kan prima verwerkt worden in een mesthoop. 

 

Als je in je paddockparadise aan strookbegrazing doet en regelmatig de mest laat onderzoeken op wormeneieren kun je ook de mest opruimen en over het opgegeten stuk verspreiden, waar de paarden inmiddels niet meer lopen. De mest droogt dan uit en de eieren van de wormen verdrogen. Zo bemest je meteen je land en hoef je niet een composthoop te maken. Dit kan alleen als je een grotere paddockparadise hebt.

 

Als er hooi gevoerd moet worden, heb je verschillende manieren om dit aan te bieden. Op de grond, maar dan heb je kans dat de paarden erin gaan plassen en poepen. Of krijgen ze veel zand/stof binnen. Je kunt slowfeedernetten ophangen op verschillende plaatsen, pas op dat je ze niet te hoog hangt, paarden moeten we in een natuurlijke houding eten. Ik zelf gebruik palletkisten van plastic, super handig. 

 

Een paard kan heel goed buiten leven en is prima uitgerust om met verschillende weersinvloeden om te kunnen gaan, maar zonder beschutting kan hij niet. In de vrije natuur zal een paard regelmatig de beschutting van bos of solitaire bomen opzoeken. Er wordt wel eens gedacht dat een paard niet goed tegen de kou kan, maar het zijn meestal juist aanhoudende regen en felle zonneschijn waar hij zich tegen wil beschermen.


Een schuilstal biedt paarden bescherming tegen te felle zon, wind en regen. Als het terrein waar je paarden verblijven geen natuurlijke beschutting biedt, bijvoorbeeld in de vorm van bomen en struiken, is een schuilstal in feite onmisbaar. Als het krijgen van een vergunning voor het plaatsen van een permanente schuilstal problemen oplevert kun je ook kiezen voor een verplaatsbare schuilstal. 

Een paddockparadijs is in feite één grote paddock. Het grootste gedeelte bestaat echter uit het pad waarover de paarden zich voortbewegen. Een paddock is meer een rustpunt in het paddockparadijs. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om op alle hoeken van het terrein paddocks aan te leggen.

 

Ook maken deze extra paddocks het gemakkelijk om indien nodig het paddockparadijs in twee gedeeltes op te splitsen, bijvoorbeeld als je een paard hebt dat tijdelijk niet bij de andere paarden mag of als je een gastpaard te logeren hebt. Je hoeft dan alleen een verbindingspad af te sluiten en je hebt twee helften die ieder bestaan uit twee paddocks, verbonden door een lang pad.