Het IJslander showteam


 

Het IJslander Showteam bestaat uit een groep vrienden die gezamenlijk een zeer grote passie delen, namelijk het IJslandse Paard. Doel van het IJslander Showteam is de passie voor het IJslandse paard te delen met een ieder die geïnteresseerd is. We doen dit door demonstraties te geven tijdens evenementen die te maken hebben met paarden, landgoed en oude ambachten.

 

 

Het IJslander Showteam is in 2017 ontstaan voor, tijdens en na afloop van het evenement “Paard en Plezier” in Kootwijk. Als onderdeel van dit evenement werd er een rassendefilé georganiseerd. Aangezien het IJslandse Paard op dit rassendefilé niet mocht ontbreken, hadden een zestal ruiters het plan opgevat om met hun IJslander gezamenlijk deel te nemen. Aangezien de aanwezigheid tijdens het rassendefilé voor zowel de ruiters als de paarden een groot succes was, werd besloten te onderzoeken of er meer evenementen waren waar de IJslanders geshowd konden worden. Hiermee was het IJslander Showteam geboren.

 

 

Na “Paard en Plezier” volgden “De Paarse Paardendagen”, “Paard en Erfgoed” en “De Donkere Paardendagen”. Bij elk evenement werd het IJslander Showteam groter en werd de demonstratie meer uitgebreid. Inmiddels zijn er zo’n 20 leden verbonden aan het Showteam.

 

 

De leden van het IJslander Showteam zijn voornamelijk recreatieve ruiters die lol willen hebben met hun paarden. Bij het Showteam is onderlinge gezelligheid belangrijker dan het geven van een perfecte show. De leeftijd van de leden varieert tussen de 20 en 65 jaar en die van de paarden tussen de 8 en 25 jaar. De samenstelling van het team wisselt per show, afhankelijk van wie er tijd heeft en zin heeft om een stuk met de trailer en paard te rijden. Bij het Showteam is iedereen welkom. Enige voorwaarde is dat je op de een of andere manier verbonden moet zijn met het IJslandse paard.

 

 

Naast de ruiters hebben we onze eigen spreker die tijdens de demonstratie vakkundig informatie geeft over het IJslandse paard en over IJsland. Daarnaast worden we ondersteund door onze onmisbare grooms die het mogelijk maken om een mooie show met schitterende paarden neer te zetten door middel van het helpen bij de verzorging, opzadelen, maar ook het aangeven en aannemen van de attributen zoals vlaggen en bierpullen.

 

 

De demonstratie van het IJslander Showteam bestaat uit een presentatie van het IJslandse paard in zoveel mogelijk verschillende kleuren, het showen van de verschillende gangen van het IJslandse paard (stap, draf, tölt, galop en indien mogelijk telgang) en het geven van een uitleg over het IJslandse paard, het gebruik van het IJslandse paard op IJsland en over een aantal andere facetten van het leven op IJsland. Ook rijden we een zogenaamde bier- cq wijnproef, waarbij gedemonstreerd wordt dat het mogelijk is om met een glas bier of wijn in tölt te rijden zonder dat er teveel drank verspild wordt. Tevens hebben we een aantal ruiters die een demonstratie kunnen geven van het rijden met een handpaard. Iets wat regelmatig gedaan wordt binnen de IJslandse paardenwereld.

 

 

Geschreven door Fred Litzouw..